Τέλος

»Παρόλο πού προσφέρουν μικρά τέλη στούς θεούς τους,είναι πιό ευσεβής από αυτούς πού θυσιάζουν βόδια» Συνέχεια ανάγνωσης «Τέλος»

Advertisements